Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
piątek, 30 lipca 2021
imieniny Julity i Ludmiły
Plan zajęć      Mapa strony      Kontakt
Strona główna AKTUALNOŚCI POZYTYWNA OCENA PKA DLA TURYSTYKI I REKREACJI
AKTUALNOŚCI
POZYTYWNA OCENA PKA DLA TURYSTYKI I REKREACJI
Wszystkie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę ,,w pełni’’. Należą do nich: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.
Powyższy certyfikat PKA wydała na sześć lat, co oznacza, że kierunek turystyka i rekreacja ma potwierdzenie jakości ważne do kolejnej weryfikacji.
Państwowa Komisja Akredytacyjna swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Bożena Sroka,
Rzecznik PWSZ
data modyfikacji: 2015-01-12 dodano: 2014-11-09, przez Patryk Biel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel.: 0 68 352 83 03

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
998 odsłon projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel