Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
poniedziałek, 13 lipca 2020
imieniny Ernesta i Małgorzaty
Plan zajęć      Mapa strony      Kontakt
Strona główna AKTUALNOŚCI STUDIA DLA WSZYSTKICH W SULECHOWIE
AKTUALNOŚCI
STUDIA DLA WSZYSTKICH W SULECHOWIE
PWSZ w Sulechowie w tym roku uruchomi studia stacjonarne dla osób dorosłych w ramach programu Od matury do emerytury … studia dla wszystkich. Jakie potrzeby społeczne zaspokoi to działanie?

Możliwość studiowania dziennego, a więc finansowanego przez państwo, jest zapisana w ustawie o szkolnictwie wyższym, ale na naszej uczelni (PWSZ w Sulechowie) pojawia się praktycznie dopiero od tego roku, jako oferta dla osób w każdym wieku.
Idea włączenia osób dorosłych w proces edukacji jest odpowiedzią na ogólnoeuropejską tendencję do uczenia się przez całe życie (jeden z priorytetów unii ), która wynika ze zjawisk jakie zachodzą we wszystkich społeczeństwach współczesnego świata, w tym także w społeczeństwie polskim. Ponieważ żyjemy coraz dłużej wydłuża się także czas naszej aktywności zawodowej. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym nas do zmian są bardzo szybkie zmiany technologiczne i kulturowe związane z globalizacją. Obecnie żyjemy w cywilizacji ponowoczesnej lub kryzysu, która sprawia, że w naszym życiu trzeba się liczyć ze zmianą zawodu. Żeby sprostać wymaganiom rynku pracy potrzebna jest gruntowna wiedza zdobyta na studiach stacjonarnych, a nie w procesie douczania lub robienia kursów doszkalających. Równie ważnym czynnikiem inspirującym jest niezwykła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza aktywność gospodarcza Polaków, na którą zwróciła uwagę Europa. Powstają przedsiębiorstwa innowacyjne, a to wymaga wiedzy. Nasza szkoła umożliwia zdobycie tej wiedzy, a więc w jakimś sensie odpowiada na potrzeby tych, którzy chcą założyć firmę, ale i tych, którzy są już w biznesie. Osoby dorosłe włączające się w system edukacji, oprócz szans na nowy zawód i nową pracę, pragną także dokonać wielkich zmian w swoim życiu. Ich decyzja o studiowaniu jest oparta o konkretną i silną motywację. Tacy studenci wiedzą dlaczego i po co studiują; cechuje ich rzetelne podejście do studiowania. W wielu przypadkach podjęcie wyzwania dotyczy ludzi, którzy są w okresie wytyczania na nowo swojej ścieżki życiowej. Po spełnieniu pewnych ról, np. rodzicielskich, przyszedł czas na realizację zainteresowań i pasji. W tej nowej podróży życiowej jest kontakt z młodymi, którzy bez problemu korzystają z nowoczesnej technologii i dobrze poruszają się po świecie. To daje lepszy kontakt z młodym pokoleniem i rozszerza wiedzę o dzisiejszych ludziach.

Jeśli program ma zaktywizować ludzi w starszym wieku, dlaczego w projekcie zachęca się do studiowania od 26. roku życia. Skąd wzięła się akurat ta granica wiekowa?

PWSZ proponuje studia dzienne od 26. roku życia dlatego, że w starym systemie bezpłatne studia dzienne można było podejmować właśnie do tego wieku. Obecnie, w każdym wieku można studiować za darmo, gdyż jest to konstytucyjne prawo każdego, a nie przywilej dla nielicznych.

Czy program bezpłatnych studiów dla wszystkich jest próbą ratowania uczelni przed zamknięciem z powodu braku studentów?

To nie jest takie proste. Wchodząc do Unii Europejskiej bardzo wyraźnie odczuliśmy potrzebę edukacji całożyciowej. Proszę zwrócić uwagę na wzrost wskaźnika poziomu wykształcenia Polaków. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbliżyliśmy się do średniej europejskiej w liczbie ludzi z wyższym wykształceniem (od 6,5 % w 1989 r. do 16% obecnie). Otwarcie na Europę rozbudziło aspiracje edukacyjne rodaków, stąd wielu ludzi nie jest usatysfakcjonowanych tym, co osiągnęli dotychczas i chcą podwyższać swoje kwalifikacje i wiedzę. A PWSZ w Sulechowie im to umożliwia.

W ramach programu studiować można na każdym kierunku. Czy to rozsądne?

Oczywiście. Dzisiaj aspiracje nie dotyczą tylko otrzymania dyplomu, ale także poszerzenia wiadomości uzyskanych kiedyś na studiach stacjonarnych. W wielu przypadkach wybór kierunku o profilu praktycznym pozwala na uzyskanie nowych umiejętności. Trzeba pamiętać, że dorośli podejmujący studia w dojrzałym wieku mają już spory zasób wiedzy i kompetencji. Wybór konkretnego kierunku jest skutkiem decyzji celowej. Zatem, niezależnie od tego jaki to będzie kierunek, korzyść jest niekwestionowana.

Jakie są szanse wykorzystania nowo zdobytej wiedzy (zawodu) na dzisiejszym rynku pracy, zwłaszcza dla osób z grupy 50 plus?

Nie ma prostego mechanizmu, że absolwent od razu trafi na rynek pracy. Wszystko zależy od człowieka. Jeśli pojmie, że zmiana jest podstawą pewnej strategii rozwoju i dopasowania się do rynku pracy; jeśli obok rzetelnej wiedzy i wysokich aspiracji pojawi się też silna motywacja do działania na rynku – praca się znajdzie.

Parlament właśnie przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym, w którym min. zakłada się, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane przez studenta na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej albo w wolontariacie i zaliczać je na poczet studiów. Jak to się będzie odbywało?

W ujednoliconym systemie edukacji wyższej student zdobywa w czasie studiów punkty ECTS. Każdy przedmiot ma określoną liczbę punktów do zdobycia, by kurs został zaliczony. W sytuacji, gdy na studia przychodzi człowiek o określonej wiedzy i umiejętnościach, a kierunek, który wybrał zawiera w programie przedmiot z zakresu jego kompetencji, możliwe jest zaliczenie tego przedmiotu na różne sposoby , także poprzez złożenie egzaminu eksternistycznego, bez potrzeby chodzenia na zajęcia.

Jak uczelnia zamierza zrealizować obietnicę, że studenci stacjonarni z grupy 26 plus będą mogli studiować w dogodnym dla nich terminie, np. popołudniami? Ile osób musi się zgłosić, by studia ruszyły? Czy program się różni i czy liczba egzaminów jest taka sama na stacjonarnych i niestacjonarnych?

Nawet jeśli na studia 26 plus zgłosi się jeden student, będzie mógł je kontynuować. Na studiach tych nie chcemy tworzyć ram, ale dać szansę wszystkim studentom na planowanie i programowanie procesu studiowania według indywidualnych możliwości. Jest to możliwe min. dlatego, że w programie studiów zaprogramowano pracę własną studenta, np. napisanie referatu, wykonanie doświadczenia itd., której realizacja wymaga czasu. To student wybierze w jakim czasie i kiedy wysłucha wykładu lub odbędzie ćwiczenia (możliwość połączenia się z inną grupą). Może także skorzystać z rozkładu zajęć studentów niestacjonarnych, gdyż program obu trybów niczym się nie różni, a co za tym idzie – także liczba egzaminów jest taka sama. Studenci 26 plus mogą także otrzymać stypendium socjalne i stypendium rektora za najlepsze wyniki w nauce. Są jeszcze wolne miejsca. Czekamy na wszystkich, którzy chcą się uczyć. Rekrutacja trwa.
data modyfikacji: 2014-09-15 dodano: 2014-09-14, przez Patryk Biel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel.: 0 68 352 83 03

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1103 odsłony projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel