Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
piątek, 30 lipca 2021
imieniny Julity i Ludmiły
Plan zajęć      Mapa strony      Kontakt
Strona główna AKTUALNOŚCI Sukces akredytacyjny kierunku energetyka
AKTUALNOŚCI
SUKCES AKREDYTACYJNY KIERUNKU ENERGETYKA
W uczelniach wyższych poziom kształcenia, bazę dydaktyczną oraz kadrę prowadzącą zajęcia na poszczególnych kierunkach ocenia Polska Komisja Akredytacyjna, której Zespół Oceniający wizytuje uczelnię, przygotowując odpowiedni raport. W przypadku negatywnej oceny uczelnia nie ma prawa przeprowadzać naboru na tak oceniony kierunek. W przypadku zastrzeżeń Komisji władze uczelni muszą w krótkim terminie usunąć nieprawidłowośći, przy czym Komisja w kolejnym roku sprawdza efekty i w przypadku pozytywnej oceny udziela akredytacji na 3 – 4 lata. W przypadku oceny, podczas której Komisja nie wzniosła żadnych zastrzeżeń, akredytacji udziela się na maksymalny okres 6 lat.
W PWSZ w Sulechowie kierunek kształcenia energetyka był oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2012 roku. Podczas kilkudniowej wizytacji obok analizy programów kształcenia oraz bazy dydaktycznej odbyły się spotkania Zespołu Oceniającego ze studentami, oraz pracownikami Instytutu Politechnicznego. Członkowie Zespołu Oceniającego przeprowadzili hospitację zajęć oraz sprawdzali zgodności prowadzenia dokumentacji studiów z odpowiednimi przepisami. Elementem każdej wizyty Zespołu Oceniającego są dwa spotkania z kierownictwem Uczelni – rozpoczynające pracę Zespołu oraz kończące wizytę, na którym dokonuje się wstępnego podsumowania wyników. Z wizytacji Zespół Oceniający przygotował Raport, który był zatwierdzony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W Raporcie Zespół ocenił kierunek biorąc pod uwagę osiem kryteriów, z których: cele i efekty kształcenia, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości spełnione są „w pełni”, a dwa: koncepcja rozwoju kierunku oraz infrastruktura dydaktyczna, w sposób „wyróżniający”. Na podstawie Raportu Prezydium PKA udzieliło dla kierunku Energetyka akredytacji na maksymalny okres – 6 lat. Następna wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaplanowana została w roku akademickim 2018/2019. Należy zauważyć, że jest to najwyższa ocena jaką uzyskały kierunki kształcenia prowadzone w PWSZ w Sulechowie. Jest to niewątpliwie sukces wszystkich pracowników Instytutu Politechnicznego i jednocześnie sygnał dla maturzystów, że w PWSZ w Sulechowie na kierunku Energetyka warto studiować.
data modyfikacji: 2013-01-16 dodano: 2013-01-16, przez Grzegorz Kobyłecki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel.: 0 68 352 83 03

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1250 odsłon projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel