Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
środa, 28 października 2020
imieniny Szymona i Tadeusza
Plan zajęć      Mapa strony      Kontakt
Strona główna AKTUALNOŚCI Zrekrutuj się na energetykę a możesz dostać stypendium w kwocie 1000 złotych co miesiąc!!!
AKTUALNOŚCI
ZREKRUTUJ SIĘ NA ENERGETYKĘ A MOŻESZ DOSTAĆ STYPENDIUM ...
ZREKRUTUJ SIĘ NA ENERGETYKĘ A MOŻESZ DOSTAĆ STYPENDIUM W KWOCIE 1000 ZŁOTYCH CO MIESIĄC!!!
Ideą projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Tym samym nasz kierunek energetyka stał się tzw. kierunkiem zamawianym uprawniającym do pobierania comiesięcznego stypendium finansowego dla studentów I roku w/w kierunku. W ramach projektu sulechowska uczelnia zaoferuje studentom energetyki profesjonalne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, specjalistyczne praktyki i warsztaty u przedsiębiorców oraz bezpłatne kursy podnoszące ich kwalifikacje w zakresie IT i nowoczesnej energetyki, a także z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz specjalne szkolenia menadżerskie kierowane do studentek energetyki „ Kobieta liderem w przedsiębiorstwie”. Ponadto rozszerzono ofertę o pozaprogramowe formy miękkich szkoleń jak: dodatkowe godziny języka obcego, szkolenie z umiejętności interpersonalnych, warsztaty z autoprezentacji i warsztaty z trenerem pracy. PWSZ w Sulechowie już rozpoczyna rekrutację na kierunek zamawiany energetyka. Warto już teraz się zrekrutować, ponieważ limity przyjęć na studia są ograniczone. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 260 wniosków nadesłanych przez uczelnie publiczne i niepubliczne z całej Polski. Dofinansowanie otrzymały zaledwie 93 wnioski, które otrzymały powyżej 90 punktów w tym PWSZ w Sulechowie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier tel. 68 3528340.
data modyfikacji: 2012-06-22 dodano: 2012-06-20, przez Ewa Markowicz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel.: 0 68 352 83 03

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1804 odsłony projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel